Followers

Monday, December 28, 2015

ఊపిరి గది


పదాల్లో జ్ఞాపకాల్ని దాస్తాను
నేనో పగలని అండాన్ని

చేరే దృశ్యం మరో మాట 
చేరని నేత్రం మరో ఆట 

గాయాలపై గాలిని చూడాలి 
రంగులీనే మనసు వూపిరై 

కోరుకో 
కనుపాపలో పెరిగే ఆఖరి శ్వాసని 

చేతలుండవు 
ఆలోచించే అవలోకనంలో 

వినలేను 
వినే దుఃఖశ్వాస 

కాస్త సైగ చేసే ఊహ 
ఏ నీడో 

తృప్తిలేని చీకటి 
తూరుపులో 

గడియతీయ్ 
గది మూయటానికి 

No comments: