Followers

Thursday, August 08, 2013

అలల సమాధుల్లో

ఉత్త పెదాల్నే కడుక్కుని వొస్తాను 
పెదాల్ని అక్కడే వొదిలి 

కాస్త నిరాకరించే అక్షరాలు 
ఎప్పటికీ లేని మౌనంలో 

అలవాటుకాని ఆకారాలతో పదాలు 
పెదాలే అలవాటైన అలల అలక కలలో 

ఉజ్జాయింపు జోల ఛాయలు జాయ్లు బైబైలు 
మాటల వేళ్ళ చివర్లుంచి 

ఇంకా నిర్మితంకాని వృక్షాల్లో 
నిర్మించిన పశువులు, పక్షులు, ప్రజలు

అనుటకు, అనుకొనుటకు 
యే స్పర్శ కావాలి ఈ పంది కళ్ళకి 

సురక్షిత అలల సమాధుల్లో 
ఓ స్వాపము 

No comments: