Followers

Monday, October 01, 2012

వెలుతురు సంకెళ్ళు

ఎన్నో సంకేతాలు కావాలి నిశ్శబ్దానికి
మరెన్నో నిశ్శబ్దాల్లోంచి ఓ మౌనం

ఆ తర్వాతే ఒక అలిఖిత భాష నీకై

నిస్సంకేతం ఈ దేహం
స్వల్ప తాత్పర్యాలతో తడుముకునే స్పర్శలు

నిరసనొక
అసంపూర్ణ వ్యామోహం

అసలీ దుఃఖస్పర్శలు ఎవరికోసం
ఓ తిరస్కృత విమోచనే ప్రతి సంభాషణ

అవాక్య మరణం  ఏ సమాధాన లీలో
ఖాళీ కనుపాపలు ఈ వెలుతురు సంకెళ్ళు